Preizkusne tablice

Preizkusne tablice se izdajo na prošnjo lastnika vozila za 5 dni.

Za dvig preizkusnih tablic je potrebno:
  • predložiti odjavljeno prometno dovoljenje,
  • predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,...),
  • priložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju vozila,
  • izjava lastnika ali serviserja, da je vozilo tehnično brezhibno
Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba