Tehnični pregledi traktorjev na terenu

Tehnični pregledi na terenu se izvajajo za traktorje, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost

ne presega 40km/h in traktorske priklopnike do 3.500 kg največje dovoljene mase.