Homologacija

V sodelovanju z RTI - znanstveno raziskovalne, tehnične in poslovne storitve d.o.o. , Maribor.

Pred registracijo v Republiki Sloveniji morajo biti praktično vsa vozila odobrena v skladu s homologacijskimi predpisi, ki so usklajeni s predpisi držav članic EU. Vozila, ki so bila že odobrena in registrirana v kateri od držav članic EU pa morajo biti pred registracijo identificirana z vnosom tehničnih podatkov v enotno državno podatkovno bazo.

Povezava: http://www.rti.si/