Registracija

Postopki povezani z registracijo vozil so predpisani z Zakonom o motornih vozilih (UL RS št.106/2010) in Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil (UL RS št. 48/11).

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Registracija vozil

Starodobno vozilo

Preizkusne tablice

Izvozne registrske tablice

Registrske tablice

Odjava vozila

Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja

Identifikacija oseb pri spremembi lastništva